We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

336 Het oude, vuile tijdperk moet worden vernietigd door God

1. O, slecht en overspelig oud tijdperk! Ik zal je verslinden! Berg Zion! Sta op om mij te verwelkomen! Wie waagt het niet op te staan en te juichen om de voltooiing van mijn managementplan, de geslaagde voltooiing van mijn verheven werk! Wie waagt het niet op te staan en onophoudelijk van vreugde te springen! Zij zullen door mijn hand de dood vinden. Ik zal iedereen rechtvaardigheid doen wedervaren zonder het minste medeleven of barmhartigheid, en zonder enige emotie. Iedereen! Sta op om mij te loven en eer aan mij te geven! Alle oneindige glorie, van eeuwigheid tot eeuwigheid, bestaat dankzij mij en is door mij in het leven geroepen. Wie zou het wagen om voor zichzelf glorie op te eisen? Wie zou het wagen om mijn glorie als iets tastbaars te behandelen? Zij zullen door mijn hand worden gedood!

2. O, wrede mensen! Ik heb jullie geschapen en jullie van alles voorzien, en ik ben jullie tot op de dag van vandaag voorgegaan, en toch weten jullie niets van mij af en hebben jullie mij niet in het minst lief. Hoe kan ik jullie dan opnieuw genade betonen? Hoe kan ik jullie redden? Ik kan jullie slechts met mijn toorn behandelen! Ik zal jullie met vernietiging terugbetalen, jullie met eeuwige tuchtiging terugbetalen. Dit is rechtvaardigheid; alleen zo kan het zijn. Mijn koninkrijk is solide en bestendig; het zal nooit instorten, maar zal tot in eeuwigheid blijven bestaan! Mijn zonen, mijn eerstgeboren zonen, mijn volk zal voor eeuwig en altijd zegeningen met mij genieten!

Naar ‘Hoofdstuk 81’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God brengt het einde van de mensheid naar de wereld

Volgende:Niemand kan ontsnappen aan Gods oordeel

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…

 • Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

  I De verandering van de menselijke gezindheid komt tot stand door Gods diverse werk. Zonder zo’n verandering kan de mens niet van God getuigen of leve…

 • Petrus uitingen van liefde voor God

  I Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen maakte hem onrustig. Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods …

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.