30. Waarom redt God mensen niet die het werk van boze geesten in zich hebben of die door demonen zijn bezeten?

Relevante woorden van God:

Diegenen die enige tijd (vanaf hun geboorte) door kwade geesten bezeten zijn geweest, zullen nu allen worden bekendgemaakt. Ik zal je eruit schoppen! Herinner je je nog wat ik heb gezegd? Ik – de heilige en onbevlekte God – zetel niet in een verdorven en smerige tempel. Degenen die door kwade geesten bezeten zijn geweest, weten dat zelf, en ik hoef dat niet te verduidelijken. Ik heb jou niet voorbeschikt! Jij bent de oude Satan, en toch wil je mijn koninkrijk binnendringen! Geen sprake van!

‘Hoofdstuk 81’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik heb allang de verschillende daden van kwade geesten duidelijk gezien. En mensen die gebruikt worden door kwade geesten (degenen met verkeerde bedoelingen, degenen die verlangen naar vlees of rijkdom, degenen die zichzelf verheffen, degenen die de kerk verstoren, etc.) zijn ook allen door mij doorzien. Ga er niet van uit dat alles goed zal zijn zodra de kwade geesten weggejaagd zijn. Laat ik je dit zeggen! Vanaf nu zal ik mij een voor een van deze mensen ontdoen en ze nooit gebruiken! Dat wil zeggen, ieder die verdorven is door kwade geesten zal niet door mij worden gebruikt en zal worden verstoten! Denk niet dat ik geen gevoelens heb! Weet dit! Ik ben de heilige God en ik zal niet wonen in een vuile tempel. Ik gebruik alleen eerlijke en wijze mensen die volledig trouw zijn aan mij en rekening kunnen houden met mijn last. Dat is omdat zulke mensen voorbestemd zijn door mij. Er zijn absoluut geen kwade geesten in hen aan het werk. Laat me een ding duidelijk maken: vanaf nu heeft iedereen zonder het werk van de Heilige Geest het werk van kwade geesten. Ik herhaal: ik wil geen enkel mens in wie kwade geesten werken. Zij zullen allemaal in het dodenrijk gegooid worden samen met hun vlees!

‘Hoofdstuk 76’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De mensen praten vaak over de hel en Hades. Maar waar verwijzen die woorden naar en wat is het verschil tussen deze twee woorden? Gaat het hierbij echt om één of andere koude, donkere hoek? De menselijke geest is altijd bezig om mijn bestuur te doorbreken en zij denken dat hun eigen willekeurige overwegingen nogal goed zijn. Maar dat zijn allemaal hun eigen inbeeldingen. Hades en de hel verwijzen beide naar een tempel van vuiligheid, waarin Satan en de boze geesten voorheen hebben geleefd. Dat wil zeggen, dat degenen die eens door Satan of door de boze geesten zijn bewoond, de hel en Hades zijn. Dat is een ding dat zeker is! Daarom heb ik in het verleden vaak de nadruk gelegd op het feit dat ik niet in een tempel van vuiligheid leef. Kan ik, God zelf, in Hades of in de hel wonen? Is dat niet gewoon onredelijke onzin? Ik heb dit al meerdere malen gezegd, maar jullie begrijpen nog steeds niet wat ik bedoel. Hades is meer door Satan verdorven in vergelijking tot de hel. Degenen die voor Hades zijn bedoeld, zijn de ernstigste gevallen, en ik heb deze mensen gewoonweg niet voorbestemd. Degenen die voor de hel zijn bedoeld zijn de mensen die ik voorbestemd heb, maar die verworpen zijn. Kortom, ik heb zelfs niet één van deze mensen uitverkoren.

‘Hoofdstuk 90’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Degenen die bezeten zijn door duivels leven hun duivelse natuur uit, en die duivelse natuur is afkomstig van de slechte geesten die in hen verkeren. De natuur van die slechte geesten wordt de innerlijke natuur van de persoon die door duivels is bezeten. De specifieke natuur van een persoon hangt af van de specifieke geest in die persoon, en het karakter van de natuur van die persoon bepaalt het karakter van hun verdorven gezindheid – dit is absoluut waar. Degenen die door God voorbestemd en uitverkoren zijn, zijn allemaal mensen met menselijke geesten. Degenen zonder menselijke geesten zijn degenen in wie allerlei soorten slechte geesten verkeren. Daarom zijn dit mensen die toebehoren aan smerige duivels en slechte geesten, en zij zijn niet het voorwerp van Gods redding. Wie het voorwerp zijn van Gods redding zijn degenen die menselijke geesten hebben. Al zijn deze mensen verdorven door Satan, en hebben zij een natuur voortgebracht die zich tegen God verzet, zij zijn volledig in staat om te worden gezuiverd en gered. Dat komt doordat ze de menselijke geest in zich dragen, met een goede kant aan hun natuurlijke menselijke eigenschappen en hun essentie. Degenen zonder een menselijke geest zijn beesten of duivels, monsters in mensengedaante, en dus redt God hen niet; dat is omdat ze niet tot de mensheid behoren, en de mensheid waarover God het heeft, omvat hen niet.

uit communicatie van boven

Vorige: 27. Wat is het werk van boze geesten? Hoe wordt het werk van boze geesten gemanifesteerd?

Volgende: 31. Wat zijn de wijze maagden? Wat zijn de dwaze maagden?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. De religieuze wereld gelooft dat de gehele Heilige Schrift is geïnspireerd door God en de woorden van God zijn; hoe moet men onderscheidingsvermogen hebben met betrekking tot deze bewering?

Niet alles wat in de Bijbel staat is een verslag van de woorden die God persoonlijk heeft gesproken. De Bijbel documenteert gewoon de vorige twee fasen van het werk van God, waarvan één deel een verslag is van de voorspellingen van de profeten en het andere deel de ervaringen en kennis bevat die de mensen die door God zijn gebruikt door de eeuwen heen hebben opgeschreven. Menselijke ervaringen zijn door menselijke meningen en kennis besmet, dat is onvermijdelijk.

2. Het doel en de betekenis van elk van de drie fasen van Gods werk

Het werk dat Jehova deed onder de Israëlieten, vestigde onder de mensheid Gods aardse plaats van oorsprong. Op deze heilige plaats was Hij ook aanwezig. Hij beperkte Zijn werk tot het volk van Israël. Hij werkte aanvankelijk niet buiten Israël, maar Hij koos een volk dat Hij geschikt achtte om de reikwijdte van Zijn werk te beperken. Israël is de plaats waar God Adam en Eva schiep en uit het stof van die plaats formeerde Jehova de mens.

2. Wat is ware opname?

Dus moet “eerste rijpe” worden uitgelegd als gezagdragend. Dat is de ware betekenis ervan. “Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. … Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek