De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

311 Eeuwig verlangen

Tijd verglijdt, het leven is kort, maar uw liefde voor de mensheid is eeuwig.

Oceanen worden velden, veelvuldig zijn de veranderingen in de wereld, maar uw rechtvaardigheid en trouw zullen eeuwig voortduren.

Uw stem is zacht en prachtig; u bent de waarheid en het leven, en dat zal nooit veranderen.

Eens was ik hulpeloos, verloren en zonder richting, maar uw woorden leidden me op elk kruispunt van het leven.

Met u bij mij kan ik wortelen en vind ik vrede; uw woorden versterken mijn hart.

Op elke mogelijke manier geeft u om mij; uw woorden leiden mijn intrede in het koninkrijk.

Uw oordeel is zegen, uw tuchtiging is bescherming.

Uw strenge woorden doorboren mijn hart, en ik wordgereinigd, hoewel ik beproevingen doorsta.

Lijden is brood, ontbering is water, en u loopt met mij mee op de weg naar het koninkrijk.

De weg is rotsig, maar met u aan mijn zijde heb ik geen angst, hoe groot ook de pijn.

De woorden van waarheid beschermen me dag en nacht; in de lange nacht waakt u over mij.

Hoe groot de prijs ook mag zijn die ik moet betalen, het is een zegen. Hoe veel tranen ik ook moet vergieten, ze zijn zo zoet als mogelijk is.

Christus is de waarheid, de weg en het leven: ik zal nooit aarzelen bij het volgen en getuigen van Christus!

Vorige:Smachten naar God

Volgende:Verlangen naar God

Gerelateerde media

 • God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest

  I Omstandigheden worden beter voor een aantal mensen. Hoe meer de Geest werkt, hoe meer zij berusten in vertrouwen. Hoe meer zij ervaren, hoe meer zij…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…