De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Alle mensen loven Almachtige God

Snelheid

Alle mensen loven Almachtige God

I

Almachtige God, Hij is Gods incarnatie.

Hij drukt de waarheid uit, oordeelt en zuivert allen.

Nu overwint God de macht van Satan.

Hij overwint en verwerft een groep mensen.

Loof de wijze, machtige God. Hij heeft Satan verslagen.

Gods rechtvaardige gezindheid is geopenbaard.

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

II

Elke natie looft Almachtige God.

Men zingt en danst, looft Almachtige God.

De oceaangolven loven God deinend.

Vogels in de lucht loven God hoog vliegend.

De kosmos en het universum loven God.

Heel Gods schepping looft Almachtige God.

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

Vorige:Gods liefde brengt ons dicht bij elkaar

Volgende:Loof Almachtige God met luide stemmen

Gerelateerde media