We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

179 Een kwestie van leven en dood

1

De mensheid, zo diep verdorven, loopt over van satanische gezindheid.

Zonder Gods oordeel en zuivering zullen de mensen zeker omkomen te midden van catastrofe.

Er zit niet het geringste leven in als mensen in de Heer geloven, maar alleen aan de Bijbel vasthouden.

Als ze het oordeel van Christus ontvluchten, zullen de mensen het hemelse koninkrijk nooit binnengaan.

Gods uitspraak van de waarheid tijdens de laatste dagen is een kwestie van leven en dood.

Wijze maagden horen de stem van God en aanvaarden de ware weg.

Maar mensen die zich aan de Bijbel vasthouden, die zich aan hun opvattingen vastklampen, worden beslist geëlimineerd.

Gods werk is wijs en de mens kan het nooit doorgronden.

2

Hoe juist ze ook lijken, de opvattingen en fantasieën van de mensen zijn niet de waarheid.

De mensen proberen God te begrenzen met hun opvattingen en fantasieën en zijn daardoor het slachtoffer geworden van hun eigen slimheid.

Ze hebben naar Satans leugens geluisterd en zijn in zijn val getrapt.

De verdorven gezindheid van de mensen moet nog gezuiverd worden, de mensen behoren nog Satan toe.

De waarheid uitdrukken en het oordeelswerk uitvoeren is de manifestatie van God.

Als mensen de waarheid niet willen aanvaarden, kunnen ze Gods veroordeling en straf niet ontlopen.

God heeft een groep overwinnaars gevormd en de grote catastrofe is op komst.

Of ze Christus van de laatste dagen kunnen aanvaarden zal beslissen welk einde mensen krijgen.

Vorige:Ik heb Gods lieflijkheid gezien

Volgende:Ik zou er een afkeer van hebben om terug te keren tot mijn oude levenswijze en God weer pijn te doen

Gerelateerde media

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

  I De verandering van de menselijke gezindheid komt tot stand door Gods diverse werk. Zonder zo’n verandering kan de mens niet van God getuigen of leve…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • Lof voor God van de nakomelingen van Moab

  Couplet 1 De nakomelingen van Moab huilen in kwelling, droevige gezichten nat van tranen. Het oordeel van Gods woorden doet me beven van angst. Met na…