We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

31 Gods werk is waarlijk wonderbaar

I

Wolken rondom de bergen, ze willen nog niet gaan.

De woorden die God spreekt, schudden

duizenden hartstochtelijke harten, brengen ons dichter bij Hem.

We zijn volledig overwonnen door de waarheid die God spreekt

en koesteren ons in Zijn liefde.

Zijn woorden zuiveren ons en worden ons leven.

Refrein 1

Gods woorden zijn waarheid en leven.

Ze leiden ons door wind en regen.

Het lijden en de beproevingen

versterken onze harten vol liefde voor Hem.

Gods lieflijkheid is altijd in mijn hart. Gods werk is waarlijk wonderbaar.

II

Schepen hijsen hun witte zeilen, op gunstige winden zeilen ze ver.

En Gods mensen worden volwassen,

we worden volwassen door stormige wateren.

God leidt ons in ontberingen, goede tijden blijven bewaard in ons hart.

Verdorvenheid wordt gereinigd door het oordeel en het vuur van Gods woorden;

het prachtige leven begint.

Refrein 2

Het begint in het koninkrijk.

En wij worden herboren en vernieuwd, zo bruisend en levendig.

We genieten van de rijkdom van Kanaän,

leven ons leven op aarde alsof het de hemel was.

Gods werk is waarlijk wonderbaar.

Outro

Gods mensen zijn met God, Gods mensen zijn met God.

Gods mensen zijn met God, we zijn gelukkig in de zoetheid.

Gods mensen zijn met God en onze vreugde kent geen einde.

Gods mensen zijn met God.

Vorige:Kijk wie getuigenis draagt voor God

Volgende:Loof de overwinning van Almachtige God

Gerelateerde media

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…

 • Om te leven moet men de waarheid kennen

  I Iemand die in God gelooft, moet Gods woord bij zich hebben om een saai leven te vermijden. Het licht straalt van Gods woord, zonder Gods woord weet …

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…