De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

282 Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

Snelheid

282 Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

I

De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart.

U creëert wonderen in het vlees.

Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven.

Uw genadeloze oordeel is liefde.

Uw nood is zichtbaar tussen de regels.

U verdraagt vernedering en offert u onzelfzuchtig.

Uw liefde is mijn metgezel. En blijft voor altijd in mijn hart.

Ik heb zoveel van uw liefde ontvangen. In eeuwige liefde en geloof.

II

U geeft me kans op wedergeboorte. Uw grote liefde trekt me naar u toe.

Ik zal met heel mijn hart van u houden. En uw dierbaarste vriend zal ik zijn.

Uw woorden zijn hoe ik mijn leven leef.

U hebt het vertrouwen van alle mensen gewonnen.

De prijs die u hebt betaald, beroert mijn liefde. Heb geen spijt en wacht hoopvol.

Uw liefde is mijn metgezel. En blijft voor altijd in mijn hart.

Ik heb zoveel van uw liefde ontvangen. In eeuwige liefde en geloof.

III

Ik zal alles geven om uw liefde terug te betalen,

u te verheffen en van u te getuigen.

Ik zet uw woorden in de praktijk en streef ernaar om uw wil te doen.

Uw liefde is mijn metgezel. En blijft voor altijd in mijn hart.

Ik heb zoveel van uw liefde ontvangen. In eeuwige liefde en geloof.

Vorige:God houdt vandaag nog steeds van ons

Volgende:Gods gratie is zo diep als de oceaan

Gerelateerde media

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • God wil het ware hart van de mens

  I Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen to…

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…