We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

200 Gods oordeel heeft me gered

1

Zonder Gods redding door oordeel zou mijn geloof nog steeds vaag en abstract zijn.

Mijn hart klampte zich vast aan religieuze opvattingen, het bevond zich in een mist waar ik niet aan kon ontsnappen.

Ik zondigde en biechtte elke dag opnieuw. Ik kon de boeien van zonde niet afwerpen.

Ik loog en bedroog de hele tijd, maar toch droomde ik ervan te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk.

De woorden van Gods oordeel van de laatste dagen hebben mijn verdoofde hart wakkergeschud.

Ik zag duidelijk dat mijn inspanningen en lijden voor God alleen maar voor het verwerven van zegeningen waren.

Ik verrichtte transacties met God, ik had geen geweten of verstand.

Vervuld van schaamte buig ik me voor God en aanvaard Zijn oordeel met plezier.

2

Door voor de zetel van Christus het oordeel te ondergaan, heb ik Gods ware liefde geproefd.

Hoewel ik veel pijn en loutering lijd, is mijn hart stabiel en rustig.

Oordeel en tuchtiging zuiveren mijn verdorven gezindheid,

ik heb de waarheid verworven en Gods geweldige redding ontvangen.

Tegenspoed en beproevingen stalen mijn hart, mijn leven heeft er zoveel profijt van.

Ik heb ervaren dat het oordeel van God een zegen is, dat het liefde is.

Zijn rechtvaardige gezindheid is zo beminnelijk, Hij is het waard eeuwig geprezen te worden.

Ik ben dankbaar dat ik dankzij Gods oordeel een betekenisvol leven kan uitleven.

 

Gods oordeel en tuchtiging hebben me op het juiste pad van menselijk leven geleid.

Elke dag geniet ik van Gods woorden en leef ik voor God.

Met de waarheid als mijn leven, is mijn gezindheid veranderd.

Christus is de waarheid, de weg en het leven, ik zal God eeuwig liefhebben en prijzen.

Vorige:Terwijl ik in een waas wakker word

Volgende:Het ontwaken van een jaknikker

Gerelateerde media

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

  Couplet 1 Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog. Het is een weg met vele bochten en vele gaten. Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het p…

 • God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

  I Men weet vandaag te weinig over de praktische God en de betekenis van incarnatie. Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat, ziet m…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…