We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

433 Gods incarnatie ontmaskert alle mensen

1 Een voor een zal ik, door mijn goddelijkheid, alle dingen waarover ik heb gesproken vanuit mijn normale menselijkheid volbrengen. Daarom blijf ik zeggen dat wat ik zeg werkelijkheid zal worden zonder enige dubbelzinnigheid; integendeel, het zal allemaal heel helder en duidelijk zijn. Alles wat ik zeg zal vervuld worden en zal zeker niet onzorgvuldig worden gedaan. Ik spreek geen lege woorden en ik maak geen fouten. Wie het durft om mij te beoordelen zal beoordeeld worden en zal zeker niet kunnen ontsnappen aan de palm van mijn hand. Zodra mijn woorden zijn gesproken, wie durft dan nog weerstand te bieden? Wie durft het om mij te bedriegen of iets voor mij te verbergen?

2 Ik ben een wijze God. Ik gebruik mijn gewone menselijkheid om alle mensen en het duivelse gedrag te onthullen, degenen met verkeerde bedoelingen te ontmaskeren, degenen die op een manier handelen vóór anderen en op een andere manier achter hun rug, degenen die mij weerstaan, degenen die ontrouw aan mij zijn, degenen die hunkeren naar geld, degenen die geen rekening houden met mijn last, degenen die hun broeders en zusters benaderen met bedrog en achterbaksheid, degenen die met zilveren tong spreken om mensen zich te laten verheugen en degenen die niet eensgezind in hart en geest kunnen samenwerken met hun broeders en zusters. Vanwege mijn gewone menselijkheid weerstaan zo veel mensen mij heimelijk en houden zich bezig met bedrog en achterbaksheid, aannemend dat mijn gewone menselijkheid het niet weet.

3 En zo veel mensen besteden speciale aandacht aan mijn gewone menselijkheid, geven me goede dingen te eten en te drinken, dienen me als dienaars en zeggen me wat er in hun hart is, terwijl ze ondertussen totaal anders doen achter mijn rug. Blinde mensen! Jullie kennen mij gewoon niet – de God die diep in het hart van de mens kijkt. Je kent me zelfs nu nog niet; je denkt nog steeds dat ik niet weet wat je van plan bent. Denk erover na: hoeveel mensen hebben zichzelf in het verderf gestort vanwege mijn normale menselijkheid? Word wakker! Bedrieg me niet langer. Je moet elke handelwijze en elk gedrag van jou vóór mij leggen, ieder woord en elke daad, en ze door mij laten inspecteren.

Naar ‘Hoofdstuk 76’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Is God zo simpel als je zegt?

Volgende:Mensen beschouwen Christus als een gewone mens

Gerelateerde media