De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

274 God houdt ten diepste van ons

1

Almachtige God, ik neem u in vertrouwen. Als ik eraan terugdenk hoe ik over de wereld heb gezworven,

voel ik ten diepste de wispelturigheid en onverschilligheid van mensen. Ik worstelde en tastte rond in het duister.

Er komt geen einde aan het lijden in het leven; ik overspoelde mijn gezicht met tranen en kwijnde jarenlang weg.

Ik koesterde geen enkele hoop en kon alleen maar hulpeloos en wanhopig leven.

Almachtige God, u hebt ons ten diepste lief. Uw woorden doen me ontwaken.

Eindelijk keer ik naar u terug en gooi ik mijn pijnlijke leven terzijde.

Uw woorden verlichten me. Ik zie een licht leven.

Ik geniet van uw woorden en leef in uw aanwezigheid. Mijn hart is vervuld van vrede en vreugde.

2

Almachtige God, ik neem u in vertrouwen. Mijn aard wordt blootgelegd door uw woorden.

Het oordeel van uw woorden maakt dat ik zie hoe diep verdorven ik ben.

Arrogant, slinks, slecht en hebzuchtig als ik ben, lijk ik totaal niet op een mens.

Ik ken mezelf en laat me voor u op de grond vallen om uw oordeel en zuivering te aanvaarden.

Almachtige God, u hebt ons ten diepste lief. Uw oordeel redt mij.

U verleent mij waarheid en leven en onderwijst mij hoe ik een mens moet zijn.

Hoe kan ik u niet danken en prijzen, nu ik een beetje veranderd ben?

Ik geniet van uw woorden en leef in uw aanwezigheid, mijn hart is vervuld van vrede en vreugde.

3

Almachtige God, ik neem u in vertrouwen. U houdt werkelijk van mij.

Mijn hart is vervuld van een miljoen woorden van dankbaarheid, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.

Mijn hart wordt angstig omdat ik van uw liefde geniet maar niet in staat ben van u te getuigen.

Ik ben nog steeds onzorgvuldig en bedrieglijk bij de uitvoering van mijn plichten, ik kan niet aan uw wil voldoen.

Almachtige God, u hebt ons ten diepste lief. Uw oordeel is een zegen.

Uw oordeel zuivert mij en ik zie uw heiligheid en liefdevolheid.

Nu ik uw redding heb verkregen en in het licht verkeer, voelt mijn hart een onvergelijkelijke heerlijkheid.

Ik geniet van uw woorden en leef in uw aanwezigheid. Mijn hart is vervuld van vrede en vreugde.

Wij zullen u in alles gehoorzamen, naar uw woorden leven en u altijd liefhebben.

Vorige:O God, ik mis u

Volgende:Gods liefde heeft mijn hart doen smelten

Gerelateerde media

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…

 • Het wezen van Christus is God

  I God in het vlees wordt Christus genoemd, dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd. Er is hier niets overdreven aa…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

  I In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald, enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God, niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.…